Rekeningnummer: IBAN NL34 RABO 0154621420

ANBI

Met een ondertitel

De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2014 de verstrekking van informatie door goede doelen via internet aan wettelijke voorwaarden moet voldoen voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Hieronder treft u de voorgeschreven informatie aan.

ANBI-voorwaarden per 1 januari 2014
1. Naam: Stichting Gaan en Doen

2. RSIN of Fiscaal nummer: 821455904

3. Contactgegevens:
Stichting Gaan en Doen
Prinsenstraat 127
2983 CJ Ridderkerk
t: 06 - 814 057 07
e: info@gaanendoen.nl
website: www.gaanendoen.nl

4. De bestuurssamenstelling (per 1 januari 2014):
Voorzitter: Amare Bilate
Secretaris/penningmeester: Liesbeth van Rikxoort
Bestuurslid: Wilma Impelmans-Sperla

5. Beleidsplan:
bijlagen
6. Beloningsplan:
Niet van toepassing, er is geen financiële vergoeding, aangezien er uitsluitend en alleen vrijwilligers actief zijn.

7. De doelstelling:
In artikel 2 van de Statuten is de 'doelstelling' verwoord, hetgeen als volgt luidt:
Artikel 2
2.1 De stichting heeft ten doel:
a. Het inzamelen van geld om vakmensen mee te nemen naar Ethiopië om daar de lokale bevolking te ondersteunen;
b. Het ter plaatse verzorgen van workshops op verschillende vakgebieden;
c. De stichting beoogt niet het maken van winst;
d. Het verrichten van alle verdere handeling, die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het benaderen van bedrijven en instellingen om bijdrage te leveren, in geldelijke zin maar ook door het aanleveren van vakmensen die ter plaatse hun kennis en vaardigheden zullen overbrengen aan de lokale bevolking.

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2017:
Zie bijlage (volgt)

9. Een financiële verantwoording:

Zie bijlage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras venenatis consectetur elit vitae finibus.

Meer lezen