Rekeningnummer: IBAN NL34 RABO 0154621420

Zij gingen en deden

Onze voornaamste activiteit is kennisoverdracht om de zelfredzaamheid te bevorderen. Met de bouw van een school bieden we kansarme kinderen onderwijs. Vrijwilligers die met ons meereizen brengen niet alleen geld en goederen, maar ook kennis aan de lokale bevolking zodat ook zij kans hebben op een betere toekomst.

Zij gingen en deden:

Meebouwen aan de school Tekle Hailmanoot

Wie?
Paul en Janny van der Voort

Waar komen zij vandaan?
Ridderkerk

Wanneer?
Augustus 2012

Paul ging mee om tegels te zetten in de school in aanbouw en Janny om een mozaïek te gaan maken met de naam van de school er op: Tekle Hailmanoot. Al snel merkten zij dat zodra zij met de kinderen en inwoners van Aleltu aan de slag gingen, het werk hen direct uit handen werd genomen. De mensen gingen direct zelf aan de slag met de technieken die Paul en Janny hen leerden. Paul en Janny zijn aan de slag gegaan met  de daar voor handen zijnde materialen. Dit maakten niet alleen de mensen van Aleltu, maar ook Paul en Janny steeds creatiever.

Paul heeft tijdens zijn verblijf een van de  ruimtes betegeld. Het is de bedoeling dat in deze ruimte sanitair geplaatst gaan worden voor de school. Met sponsorgelden zijn tegels en cement aangeschaft. Paul heeft een aantal mensen geleerd hoe zij tegels moeten zetten. In Nederland gebruiken we de bekende kruisjes om de juiste afstand tussen de tegels te krijgen. In Ethiopië ga je op zoek naar kleine houtjes om tot hetzelfde resultaat te komen!

Janny heeft op de bouwplaats van de school, met kinderen en volwassenen uit Aleltu, een mozaïek gemaakt van de heilige Tekle Hailmanoot. Dit is niet alleen de naam van de school, maar ook voor de inwoners van Aleltu een heel belangrijke heilige. Voor hen, maar ook voor ons, was het een eer om hier aan mee te mogen werken.  Er is 10 dagen gewerkt aan het mozaïek. Aan het einde  ons verblijf hebben Paul en Janny het mozaïek aan de inwoners van Aleltu mogen overhandigen. Het staat nu op het schoolplein waar de kinderen iedere ochtend beginnen met de dagopening.

Samen hebben we een viertal schoolborden gemaakt met het meegebrachte schoolbordverf. Alles is dankbaar in ontvangst genomen door de kinderen, de docenten en de ouders!

Klussen in een klaslokaal in Tekle Hailmanoot

Wie?
Johan en Annelies Janssen
Bettie Eijbergen

Waar komen zij vandaan?
Woudenberg

Wanneer?
Oktober 2013

Bettie, Johan en Annelies hebben hun handen uit de mouwen gestoken in een leslokaal en de muren geschilderd.

Ook hadden zij diverse materialen meegebracht om aan de  mensen in Aleltu te overhandigen. Er waren zonneklepjes voor de kinderen, laptops voor de docenten en werkkleding voor het schoolpersoneel.

Daarnaast waren Johan en Annelies als afgevaardigden gekomen van PG De Achthoek uit Woudenberg. Zij hebben geld bij elkaar verzameld om een generator aan te schaffen voor de Tekle Hailmanoot School. Met het geld hebben zij zelf de generator ter plekke aan kunnen schaffen en overhandigen; gaan en doen!

Meer informatie?
neem contact met ons op