Rekeningnummer: IBAN NL34 RABO 0154621420

Nieuwsbrief  en andere informatie 
Gaan en Doen

Gaan en Doen zet zich in voor Ethiopië 

Het algemene doel van de stichting is het ter plaatse ondersteunen van de lokale bevolking in Ethiopië op allerlei gebieden. Middels acties en sponsoren willen we geld inzamelen om kleine en grote projecten te organiseren en te ondersteunen.

Denk hierbij aan het organiseren van workshops op verschillende vakgebieden om de lokale bevolking iets te leren waar ze zelf mee verder kunnen.

Tweemaal per jaar brengen we een nieuwsbrief uit. We vinden het belangrijk de mensen die ons op welke manier dan ook steunen op de hoogte te houden van onze activiteiten. Zo kunt u zien wat er gebeurt met de geschonken gelden en goederen.

Meer informatie?
neem contact met ons op